Sjukfrånvaron oväntat låg i Sverige

19 januari, 2024 0 av Bra Nyheter

Sjukfrånvaron oväntat låg i Sverige

Sverige har en låg sjukfrånvaro trots att många jobbar. Det visar en färsk analys från Försäkringskassan.

Mätt över längre tid så visar undersökningar från Försäkringskassan att sjukfrånvaron minskat från över 4 procent i början på 2000-talet till omkring 2,5 procent de senaste 15 åren.

Sverige har en relativt låg sjukfrånvaro trots att många jobbar. Det visar en färsk analys från Försäkringskassan, som jämfört flera europeiska länder.

– I dag ligger Sverige på en betydligt mer genomsnittlig och stabil nivå när det gäller sjukfrånvaro än tidigare, säger Jon Dutrieux, områdeschef vid Försäkringskassan.