Vad är Bra nyheter?

medium_3199154697

Här på Bra nyheter.se vill vi uppmärksamma de bra och positiva nyheter som så sällan är i fokus.

Vi tror att fokuset på negativa nyheter bidrar till cynism, dålig stämning och pessimism i större utsträckning än nödvändigt.

Genom att uppmärksamma bra nyheter så vill vi bidra till att öka framtidstro, ge hopp och bidra till en mer nyanserad världsbild.

Till en början kommer inläggen att komma lite sporadiskt, men målet är att presentera bra nyheter på en daglig basis. Det handlar inte om att det inte finns bra nyheter utan mer om att det råder tidsbrist på redaktionen.

Använd gärna vårt tipsformulär eller kontakta oss på info@branyheter.se för att vara med och bidra. Vi vill väldigt gärna ha in solskenshistorier från era vardagsliv. Så ta kontakt med oss.

photo credit: Jon McGovern via photopin cc