Klimathopp med ”positiva tipping points”

10 mars, 2021 0 av Bra Nyheter

Sista åren har det blivit aktuellt att prata om tipping points inom olika områden. Oftast i en negativ bemärkelse. Det går dock att se vissa tipping points åt andra hållet med, speciellt om vi förändrar våra beteenden och drar ner på klimatskadliga saker som köra bil med fossila bränslen eller få fram energi på samma sätt. Ändrar vi bara från fossila alternativ till klimatvänliga då kan det gå att vända dessa tipping points till att slå över till det positiva hållet istället.

If either of these efforts — in power or road transport — succeed, the most important effect could be to tip perceptions of the potential for international cooperation to tackle climate change,” Lenton said.

Climate hope with ”positive tipping points” – Advanced Science News

Small changes in societies’ behaviors could lead to positive cascading effects that will mitigate climate change. Image credit: Pratik Gupta on Unsplash When it comes to the climate emergency, the term ”tipping point” is gaining ever-increasing usage as the effects of greenhouse gas emissions become more visible.