Vi har dubblat bioenergin och kan göra det igen

19 januari, 2020 0 av Bra Nyheter

I denna debattartikel så kommer en hel del positiva aspekter av bioenergi fram som visar att vi har kapaciteten att utöka dess andel så vi kan ersätta fossila bränslen i framtiden. Mycket bra nyheter.

Det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu måste vi börja bygga fullskaliga produktionsanläggningar, skriver Gustav Melin, Svebio och representanter för företag i bioenergibranschen.

”Vi har dubblat bioenergin – och kan göra det igen”

Opinion Bioenergin är Sveriges största energikälla och står i dag för 38 procent av Sveriges energianvändning. Användningen av bioenergi har mer än fördubblats sedan 1990-talets början. Vi kan fördubbla en gång till, fram till 2045, och möta behoven i det svenska näringslivets färdplaner för fossilfrihet.