Vi har dubblat bioenergin och kan göra det igen

19 januari, 2020 0 av Bra Nyheter

I denna debattartikel så kommer en hel del positiva aspekter av bioenergi fram som visar att vi har kapaciteten att utöka dess andel så vi kan ersätta fossila bränslen i framtiden. Mycket bra nyheter.

Det finns tekniska lösningar för att ersätta i stort sett all användning av fossila bränslen i Sverige fram till 2045. Nu måste vi börja bygga fullskaliga produktionsanläggningar, skriver Gustav Melin, Svebio och representanter för företag i bioenergibranschen.

https://www.nyteknik.se/opinion/vi-har-dubblat-bioenergin-och-kan-gora-det-igen-6984282