Upptäckt kan bli revansch för fossila bränslen

15 januari, 2018 0 av Bra Nyheter

 

Att på kemisk väg framkalla en process som gör att koldioxiden i metanol och bensin förbrukas låter fantastiskt! Om vi redan innan bränslet har förbränts har tagit bort en stor del av de klimatpåverkande utsläppen så gör vi en rejäl vinst. Självklart är det något att jobba vidare med. Alla lösningar som bidrar till en mindre påverkan behövs.

 

I sina tester har forskarna lyckats få till en process där man förvandlar oljeskiffer till produkter som metanol och bensin – och samtidigt förbrukar koldioxid. Processen ska även kunna appliceras på kol och biomassa för att få fram användbara produkter. Tanken är att tekniken ska kunna användas i väntan på att förnybar energi ska bli tillräckligt billig och bra.

Upptäckt kan bli revansch för fossila bränslen

Energi Kolkraftverk är skitiga och bidrar till global uppvärmning och klimatförändringar. Men det kan snart komma att ändras. Forskare vid Ohio State University har lyckats få till en process som innebär att fossila bränslen kan användas utan att ge upphov till koldioxidutsläpp. Snarare tvärtom.