Malaria på tillbakagång

25 april, 2014 0 av Bra Nyheter

Dödstalet i malaria har nästan halverats i Afrika sedan millennieskiftet. Läget kan förbättras ytterligare inom några år om det vaccin som är på väg visar sig tillräckligt verksamt och blir godkänt. DN har besökt ett sjukhus i Uganda där tre av fyra barn som läggs in lider av malaria. Men de kan vara den sista generationen som drabbas så hårt av sjukdomen.

Källa: DN

Underbara nyheter, bara att hoppas på att det fortsätter i samma spår, gärna ännu snabbare.

photo credit: Gates Foundation via photopin cc