Extrema maskiner ger oss oändlig energi

30 januari, 2020 0 av Bra Nyheter

I år kommer forskarna påbörja arbetet med att utforska vätets kraft i form av fusionskraft. De håller på och bygger en reaktor som kan göra den processen och testa hur den kan fungera på bästa sätt. Om deras försök går bra kan vi med hjälp av detta lösa en stor del av vårt energibehov.

https://illvet.se/teknik/energi/extrema-maskiner-ger-oss-oandlig-energi

Visionen om att utnyttja fusionens energi sträcker sig årtionden tillbaka i tiden. Nu tar fysikerna ett nytt steg på vägen mot framtidens energikälla när den europeiska reaktorn Jet i slutet av år 2020 fylls med tungt och supertungt väte.