Behandlade tegelstenar används för energilagring

Behandlade tegelstenar används för energilagring

17 augusti, 2020 0 av Bra Nyheter

Denna nya teknik kan göra att vi med hjälp av nanopartiklar kan lagra solel i tegelstenar. Läs mer om de tekniska detaljerna i artikeln. Alla sätt att lagra och ta tillvara på den energi som finns i vår närhet är bra saker. Särskilt om det kan ske till en låg kostnad.

Behandlade tegelstenar används för energilagring

Vi har haft en period där förnybara källor stod för nära tio procent av den globala elproduktionen. Men om världen på allvar ska luta sig mot sol- och vindkraft så måste vi omvandla en nyckfull produktion till en jämn distribution, och då krävs det en storskalig energilagring som inte kostar skjortan.