AI kan upptäcka Alzheimers innan den brutit ut

6 januari, 2019 0 av Bra Nyheter

Alzheimers är en fruktansvärd sjukdom så det är rätt viktigt att få veta i rätt tid om det kommer drabba en. Om det upptäcks i tid så kan bromsmediciner och andra behandlingar som minskar symtomen sättas in. Sjukdomen behöver inte leda till värsta scenariot.

Därför är det fantastiska nyheter att läsa att AI kan upptäcka sjukdomen upp till 6 år tidigare än vad mänskliga läkare kunnat tidigare.

”If we diagnose Alzheimer’s disease when all the symptoms have manifested, the brain volume loss is so significant that it’s too late to intervene. If we can detect it earlier, that’s an opportunity for investigators to potentially find better ways to slow down or even halt the disease process.”

AI kan upptäcka Alzheimers innan den brutit ut. Bättre än läkare på detta i vissa fall.

Forskare på University of California på Berkeley’s Radiology & Biomedical Imaging Department samt Big Data in Radiology group (BDRAD) har utvecklat en AI som kan upptäcka sjukdomen Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium. Enligt forskarna så kunde man i tester se att AI:n upptäckte Alzheimers hos människor upp till sex år tidigare än mänskliga läkare kunnat konstatera att patienten led av sjukdomen.