Ny utveckling inom ren energi och koldioxidavskiljning gör verkliga framsteg i klimatkrisen

14 oktober, 2020 0 av Bra Nyheter

Är du medveten om de utvecklingssteg som sker inom hållbar energi? Läs denna artikel för att bli mer uppdaterad på aktuell forskning och de framsteg som görs dagligen, runt om i världen inom ren energi.

New Developments in Clean Energy and Carbon Capture Are Making Real Progress in Climate Crisis

The mainstream media is covering the climate crisis infinitely more than they used to. However, they often report dramatically more on the negative-focusing on the new extremes in our regional temperatures, the dramatic new rainfall patterns, forest fires, and floods.

För fler exempel läs denna:

http://reneweconomy.com.au/checkerboard-solar-cell-design-could-boost-output-and-make-panels-much-cheaper-70182/

Fantastiskt vad den mänskliga innovationsförmågan kan skapa.