Klimatutsläppen kan halveras till 2030

13 november, 2018 0 av Bra Nyheter

I en rapport från klimatmötet Global Climate Action Summit som ägde rum 13 september så presenteras lösningar på klimatproblem som vi alla behöver komma till rätta med. Allt från hur vi kan sänka utsläpp av olika klimatgaser och göra omställningen till en fossilfri värld.

I rapporten ges 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transporter, byggnader, industri, livsmedel samt jord- och skogsbruk.

Det finns många sätt som vi kan påverka vår framtid på och det är till stor del inom digital teknik som vi kan skapa bättre förutsättningar att lyckas sänka utsläppen.

Ny rapport: Klimatutsläppen kan halveras till 2030 – med dagens teknik

Det är inte kört – ännu. Med rätt politik och ett starkt klimatledarskap kan utsläppen av växthusgaser halveras på 12 år med lösningar och teknik som finns i dag. Det är slutsatsen i en ny rapport som presenterades under gårdagskvällen svensk tid vid det pågående klimatmötet Global Climate Action Summit i Kalifornien.