Klimatutsläppen kan halveras till 2030

13 november, 2018 0 av Bra Nyheter

I en rapport från klimatmötet Global Climate Action Summit som ägde rum 13 september så presenteras lösningar på klimatproblem som vi alla behöver komma till rätta med. Allt från hur vi kan sänka utsläpp av olika klimatgaser och göra omställningen till en fossilfri värld.

I rapporten ges 33 lösningar för att halvera utsläppen från energi, transporter, byggnader, industri, livsmedel samt jord- och skogsbruk.

Det finns många sätt som vi kan påverka vår framtid på och det är till stor del inom digital teknik som vi kan skapa bättre förutsättningar att lyckas sänka utsläppen.

https://www.aktuellhallbarhet.se/ny-rapport-klimatutslappen-kan-halveras-till-2030-med-dagens-teknik-2/