Bakterier omvandlar koldioxid till vanliga kemikalier

7 mars, 2023 0 av Bra Nyheter
This can be a major resource in fighting man-made climate change which is driven by the copious amounts of carbon dioxide we pump into the air every day.

The development is by the team of Michael Jewett at Northwestern University and LanzaTech, a carbon capture company in Illinois.

They isolated the bacterium Clostridium autoethanogenum — which naturally ferments CO2 to ethanol, producing energy.

En genetiskt modifierad bakterie kan förvandla koldioxid till aceton och isopropanol. Så då skulle det kunna bidra till att vi släpper ut en mindre del koldioxid. Tänk att införa en process där fabrikernas skorstenar har en inbyggd del där koldioxiden ska gå igen en tank eller liknande där detta sker. Sen att det finns en marknad för de två kemikalierna gör ju att detta blir finansiellt gångbart.