Nära utveckla spermier från hud

22 juli, 2014 0 av Bra Nyheter

I studien transformerade forskarna först hudceller från infertila män till stamceller. Dessa celler blev i sin tur transplanterade in i testiklarna hos möss – där de utvecklades till könsceller, vilka normalt blir sperma.

Självklart är det i ett tidigt stadie som denna studie ligger, men det kan vara rätt väg för att skapa spermier åt män som är infertila.

Läs mer på denna länk

 

photo credit: Broo_am (Andy B) via photopin cc