Majoritet vill ta vaccin så fort som möjligt

21 januari, 2021 0 av Bra Nyheter

Skönt att höra att fler och fler ser nyttan med att vaccinera sig. Ju fler som tar vaccinet, desto större chans att göra så viruset får mindre möjlighet att sprida sig.

Svenskarna är allt mer positivt inställda till att ta vaccin mot covid-19, visar Aftonbladet/Demoskops nya undersökning.
– Svenska folkets benägenhet att vaccinera sig så fort som möjligt har ökat från 58 procent i slutet av december till 63 procent i mitten av januari, säger Karin Nelsson, Demoskops vd.

Även andelen som säger att de inte kommer ta vaccinet har minskat. Får hoppas det fortsätter så.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aftonbladet.se%2Fnyheter%2Fa%2FaPj7O4%2Fmajoritet-vill-ta-vaccin-sa-fort-som-mojligt%3Ffbclid%3DIwAR2oGchtJS_-gXQbHL_7FChD9FeLI5ZFIqtEjN8Vlp-bx30v3n4I-U3qx_0&h=AT0fKWK94IZH55pVfZWt79bAPEoquB_UWY8zZ7eCqYd61ItoM2j7qk681U-E1iFLBHyRDuEM6PiTzdEWJ1ULtPnazYB6RIcCLFApnzF6LodofdtVkuDvdgmgx4U3XE6JdA&tn=%2CmH-R&c[0]=AT2zajynEQaNEZAVmlbV1q2X5ZzFMJDywWfII37fNldtzmPVCEs_y3d9ZhfJOIcOvMKedkuMLGq82uVcj7AC1oOHBhGf2BiNRbfhHuHaQd5k8mWf-pCxLEswmyaW3WSky7Wb0o-EBWQiAgiX_gL1Y5N-Y4iHU3BB_VizSKtK7p5uR5bk5zYpjTnBeA8a7RFISnHxeZEuoqkNLA