AI:s upptäckt: Antibiotika som dödar resistenta bakterier

28 februari, 2020 0 av Bra Nyheter

Forskare vid MIT har lyckats få fram starkare antibiotika med hjälp av AI. Den nya medicinen kommer heta Halicin. Fantastiskt.

Genom att använda en avancerad algoritm med maskininlärning för att analysera kemiska sammansättningar som kan bekämpa infektioner har forskarna hittat en ny typ av antibiotika.

AI har upptäckt antibiotika som dödar resistenta bakterier

Att bakterier får allt större motståndskraft mot antibiotika är ett stort hot mot människors hälsa, enligt Världshälsoorganisationen. Omkring 700 000 människor beräknas dö varje år på grund av denna resistens. Och den siffran väntas ha stigit till tio miljoner per år 2050 om inget görs, enligt FN-organet.