‪Supertekniken som kan rädda klimatet – gör koldioxid till sten ‬

29 december, 2019 0 av Bra Nyheter

Koldioxid är ju som vi alla vet en av de stora bovarna när det kommer till klimatförändringar. Klimatet påverkas och ju fler innovationer som motverkar detta desto bättre. Därför är detta en bra nyhet. Att de dessutom ska utöka sin kapacitet är ännu bättre.

Anläggningarna består av flera ”koldioxidfångare” och kan skalas upp. Den största anläggningen består av 18 infångare och har möjlighet att fånga in 900 ton koldioxid per år. 

– Nu planerar vi en mycket större anläggning på Island som ska fånga in flera tusen ton koldioxid per år. Den installeras under nästa år. Vår vision är att fånga in miljontals ton koldioxid – främst för tillverkning av förnybara bränslen. Men också för att minska koldioxidhalten i atmosfären och därmed tackla klimatförändringarna, säger Anna Ahn, marknadsansvarig på Climeworks.

Supertekniken som kan rädda klimatet – gör koldioxid till sten

På Island sugs koldioxid upp direkt från atmosfären och omvandlas till sten i berggrunden. Och tilltron till tekniken – som kan leda till minusutsläpp – är stor. Under nästa år byggs en större anläggning. – Vår vision är att fånga in miljontals ton koldioxid, säger Anna Ahn, på Climeworks, som utvecklat tekniken.