Forskare utvecklar extremt exakta lasrar för att ta bort cancer utan att skada hälsosam vävnad

8 februari, 2021 0 av Bra Nyheter

Helt fantastiska nyheter att enbart ta bort vävnad med cancer med hjälp av laser. Gör ju chansen att det blir en lyckad operation flera gånger högre.

The revolutionary treatment relies on a series of pulses that are short enough to melt the cancer cells, but too short for the heat to transfer to neighboring ones—a major hindrance in past work in the field.