Hans Rosling läxar upp journalist

8 september, 2015 2 av Bra Nyheter

Han tog upp att media till stor del är ansvariga till den okunskap som finns ibland folk i västvärlden.

– Man kan inte använda sig av medierna om man vill förstå världen. Fakta om konkreta händelser är ni bra på, men överblicken är ni dåliga på, sade han till den danske programledaren.

Det ligger helt enkelt för stort fokus på negativa händelser och på att få klick på sensationella rubriker vill jag påstå. Vi får inte höra om den faktiska positiva utvecklingen i världen och vi lever kvar i falska föreställningar om att läget i världen enbart blir sämre eller att det inte skett någon förändring.

Det är just därför denna sida är så viktig, för att balansera upp den ensidiga rapporteringen att världen bara består av elände. En mer nyanserad världsbild, med mer verklighet och mindre antaganden är vad som behövs.

Hans Rosling är professor i global hälsa och är känd för sitt pedagogiska sätt att förklara hur verkligheten ser ut.

photo credit: Hans Rosling via photopin (license)